Konferencja

21 List

Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej UMK
Wydział Filologiczny UMK
Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej
zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod nazwą Dekada kultury 1989-1999. Celem konferencji, która odbędzie się w Toruniu w dniach 24–25. 05. .2012, jest zastanowienie się, jakie znaczenie dla polskiej literatury czy sztuki mają przemiany roku 1989, czym właściwie dla kultury była pierwsza dekada wolności. Nie chcemy podejmować jedynie refleksji nad polską kulturą, oczekujemy spojrzeń przekrojowych, uwzględniających przemiany w świecie. Organizatorzy nie ograniczają rozważań jedynie do literatury, lecz chcieliby również zająć się zjawiskami takimi jak filmy, seriale, komiksy, gry komputerowe, malarstwo, muzyka, performance czy sztuki wizualne. Konferencja kierowana jest do: literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, socjologów, antropologów, filmoznawców, historyków sztuki.
W planach wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Zgłoszenia w postaci tematów z krótkimi abstraktami prosimy przesyłać do 31.01.2012 na adres: dekada.kultury@gmail.com
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.
Dodatkowe informacje
Kierownik naukowy konferencji: dr Paweł Tański
Sekretarze naukowi:
Aleksandra Szwagrzyk, aleksandra.szwagrzyk@o2.pl
Artur Jabłoński, agjablonski@gmail.com

Reklamy

Hello world!

21 List

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.